DEWEY ARAPAHO THIWAHE

 
Matka:
AMANITA NAVY THIWAHE
  Otec: 
KID GULDEN LAND
Pohlaví: fena
Narozena: 14.01.2016
Váha:  
Výška:  
  
Zkoušky: